Rymdforum Trollhättan

24 - 26 Mars

Rymdforum 24-26 mars 2019 i Trollhättan

Det är med stor glädje som GKN Aerospace, Högskolan Väst, Innovatum och Trollhättans Stad hälsar er välkomna till Trollhättan och Rymdforum 2019. Rymd är ett av Trollhättans styrke- och fokusområden vilket är påtagligt på flera sätt. Vi har en permanent rymdutställning på Innovatum Science Center, en betydande prao-verksamhet hos företag inom rymdklustret som erbjuds barn- och ungdomar, en lekplats med rymdtema samt Sveriges första rymdinkubator på Innovatum som stärker innovation och nyföretagande. Utöver detta så har den etablerade rymdindustrin stärkts av GKN´s fortsatta ledande ställning, Högskolan Västs framgångsrika forskningsmiljö tillsammans med en medveten uppbyggnad av rymd- och flygkluster i staden.

Vi är övertygade om att ni kommer att få mycket spännande, intressanta och givande dagar i 24-26 mars i Trollhättan.

Varmt välkomna!

Rymdforum 24-26 mars 2019

Trollhättan

Temat för Rymdforum 2019 " En global rymdverksamhet i stark förändring har en stark koppling till aktuell utveckling inom området rymd och 
kommer att möjliggöra för en rad spännande föredrag och budskap som passar oss väl som bransch.

Arrangeras i samarbete med