Kunder och nya användare – vad är viktiga trender inom användarsegmentet

Börjar: 16:00

Slutar: 17:35

Talare
Tobias Edman, SNSA – inledning och överblick
Tor-Arne Grönland, GOM-space. ”Constellations – the new Black”
Steve Young, Iceye
Adam Dybbroe, SMHI – Trender inom användning av Eumetsats Meteosat- och MetOp-system
Erik Ström, CTH – 5G – satelliters roll
Hans-Martin Durenhof, Nevs – Nevs och Rymden