De stora utmaningarna – hur kan rymdverksamheten bidra?

Börjar: 12:40

Slutar: 14:50

Detta pass inleds med fokus på nyttan med rymden

Talare

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Passet fortsätter med diskussioner som utgår från FN´s mål med fokus på hur rymdverksamheten kan bidra inom följande tre nedan angivna områden,

Talare

1. Miljö – Globala utmaningar och rymdens bidrag

 • Isabelle Duvaux-Bechon, ansvarig för ESA’s arbete med SDG inom miljöområdet. ”Hur ESA arbetar med SDG, miljöfrågor och hur man knyter an, till för Sverige nationella och regionala frågor, som Arktis och rymdens roll i det arbetet”
 • Anna-Maria Johansson, Rymdstyrelsen
 • Tomas Klein, Hav och Vattenmyndigheten ”Om användande av Copernicus”
 • Cecilia Hertz.  ”Hur rymd inspirerar byggnader på jorden

Paneldiskussioner, moderator Åsa Lindell

2. Säkerhet – Hur rymden påverkar försvaret av Sverige och hur Sverige påverkas av militariseringen av rymden

 • Robert Limmergård, SOFF
 • Stefan Gustavsson, SSC
 • Christer Fuglesang , SAAB
 • Daniel Faria, FOI

Paneldiskussioner, moderator Robert Limmergård

3. Innovation – utmaningar och rymdens bidrag

 • Isabelle Duvaux-Bechon, ansvarig för ESA’s arbete med SDG inom miljöområdet.
 • Jens Lundström, ESA-BIC Sweden, CEO
 • Jan Björn, FlyPulse, CEO (ESA-BIC bolag fr Trollhättan)
 • Magnus Ling, CEO, STF, Aurora Sky Station, (samverkar bl a med IRF)

Paneldiskussioner, moderator Catrine Mattsson