Fika och posterpresentationer av Rymdforskarskolan samt NRFP

Börjar: 10:15

Slutar: 10:45