Industrinära forskning

Börjar: 10:45

Slutar: 11:50

Här får vi få inblick i den tillämpade forskning som bedrivs inom Rymdforskarskolan och NRFP programmet.

Talare

  • Olle Norberg & Marta-Lena Antti, Luleå tekniska universitet. Den industrinära forskningens del i innovationssystemet samt introduktion till forskarskolan i rymdteknik och NRFP
  • Pia Åkerfeldt och Christo Dordlofva, Luleå tekniska universitet, biträdande lektor materialteknik. ”Forskning inom additiv tillverkning för rymdindustrin: en utmanande nödvändighet för innovation”
  • Kanika Garg & Moses Browne & Sumeet Satpute, Luleå tekniska universitet. ”SSC and OHB
    initiated research”
  • Björn Johansson, Chalmers, ”Morgondagens rymdproduktion”
  • Tahira Raza, Högskolan Väst, ” Additiv tillverkning och svetsbarhet av superlegering 718”