New Space: – vad är New Space?

Börjar: 11:00

Slutar: 12:00

Få ökad insikt i hur privata investerare resonerar och om den svenska rymdinkubatorverksamheten.

Frågeställningar är drivkraft för New Space, varför så stor skillnad i privat finansiering?
Hur ser sammanhanget ut, vem är slutkund, möjlighet att göra exit?

Talare
Maryanna Saenko, SF VC (New Space and disruption)
Debbie Lygonis, projektledare och affärsutvecklare Rymd Innovatum AB, ( Swedish perspectives)
Bruno Costa,  Starburst Aerospace Accelerator (European scene + trends)