Små och stora satelliter, små och stora raketer – trender inom rymdsegmentet

Börjar: 13:30

Slutar: 15:30

Omvärldsbeskrivning av bl.a SpaceX och ett flertal svenska verksamheter som beskriver trender inom olika segment av marknaden.

Efter passet följer diskussion och frågestund med talarna.

Talare
Jonathan Hofeller, SpaceX
Peter Rathsman, OHB
Peter Sinander, RUAG
Christer Fuglesang, KTH
Philip Påhlsson, SSC
Staffan Brodin, GKN Aerospace